New College, Manchester

New College Manchester ก่อตั้งในปี 2011 เปิดสอนหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักเรียนจะรู้สึกบรรยากาศเหมือนบ้านและ ซึ่งจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงโรงเรียน เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่

New College Manchester ก่อตั้งในปี 2011 เปิดสอนหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักเรียนจะรู้สึกบรรยากาศเหมือนบ้านและ ซึ่งจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงโรงเรียน เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ ห้องเรียนที่มีความทันสมัย พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการนักเรียน มีกิจกรรมพิเศษและการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ใกล้เคียง โรงเรียนมีบริการสัญญาณฟรี Internet ห้องสมุด ห้องสวดมนต์ พื้นที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปี โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Intensive English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Examination Preparation (IELTS) 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Academic English
  • English for Academic purpose

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่