Author Archives: GENT Team

[เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา] Summer Canada April 2024

Academic English Program เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติตามระดับภาษาของตัวเอง ในหลักสูตร General English / IELTS / Business English

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK Eastbourne April 2024

Immersion Program เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนอังกฤษในโรงเรียนจริง 2 สัปดาห์ โดยมี ฺBuddy เป็นนักเรียนอังกฤษ และเรียนปรับพื้นภาษาอีก 2 สัปดาห์

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK Cambridge October 2023

เรียนภาษาและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียน Studio Cambridge เน้นการฝึกใช้ภาษาด้าน Public Speaking และ Social Skill

GENT Discovery Summer

GENT Discovery Summer เป็นโปรแกรมสำหรับเด็กนักเรียนนานาชาตืที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดย GENT เป็นผู้ทำโปรแกรมร่วมกับองค์การชั้นนำของประเทศอังกฤษ Discovery Summer โดยมี Campus ที่ Winchester College /

🌲𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭 – 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐲🌲 อีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆ จะได้ไปสนุก แถมได้เรียนรู้กับสิ่งรอบตัวกับ โปรแกรม 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 🌻

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เตรียมตัวเดินทางไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ "ประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา และอังกฤษ" สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันนิดหน่อย มาดูรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวกันได้เลย

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK London October 2023

ซัมเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของนักเรียน โดยเรียนหลักสูตร General English ร่วมกับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทัศนศึกษาครบทุกวันไว้แล้ว

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK Cambridge July 2023

เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่โรงเรียนประจำของอังกฤษ King's Ely เน้นการฝึกใช้ภาษาด้าน Public Speaking และ Social Skill

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK Oxford April 2023

เรียนภาษาและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียน CES Oxford เน้นการฝึกใช้ภาษาด้าน Public Speaking และ Social Skill

[ เรียนซัมเมอร์ สิงคโปร์ มีนาคม เมษายน] Summer Singapore March April 2023

โปรแกรมเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนตุลาคม 2565 ที่โรงเรียน Hwa Chong High School

[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK London April 2023

General English + Activity พัฒนาทักษะภาษาด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับเด็กนักเรียนที่เน้นด้านการพัฒนาภาษาโดยเฉพาะ