Worldwide School of English, Auckland

Worldwide School of English เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ มีอาณาบริเวณ 2 ชั้นในตึกที่ทันสมัยใจกลางเมือง Auckland โดยทางสถาบัน Worldwide School of English ประกอบไปด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

Worldwide School of English เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานดีเยี่ยม มีอาณาบริเวณ 2 ชั้นในตึกที่ทันสมัยใจกลางเมือง Auckland โดยทางสถาบัน Worldwide School of English ประกอบไปด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์
รวมถึงโรงหนังและโต๊ะปิงปองสำหรับนักเรียนอีกด้วย สถาบัน Worldwide School of English ได้รับการรับรองคุณภาพโดย English New Zealand และ Quality English

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English/ General English + IELTS/ General English + Business 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่