Tag Archives: Singapore

Dimensions International College, Singapore

Dimensions International College สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมพร้อมนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อยังสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์

GEOS, Singapore

GEOS Singapore ก่อตั้งเมื่อปี 1997 โดยสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันภาษาเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษาเท่านั้นและมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คน โดยภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยจำนวน 13 ห้องเรียน, ห้อง Multimedia, Coffee Bar

Kaplan, Singapore

Kaplan เป็นโรงเรียนที่มีสาขาทั่วโลก เป็นผู้นำของโรงเรียนภาษาที่ให้บริการหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นๆมากมาย โดย Kaplan มี ทั้งในประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ โดยมีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีหลักสูตรหลากหลาย