[เรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์] Summer New Zealand, Auckland April 2024

Summer New Zealand 2024

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ เดือนเมษายน 2567 เมืองอ็อคแลนด์

Download brochure
 • เรียนที่สถาบันภาษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมของเมือง Auckland 3 ปีต่อเนื่องจาก ST Magazine

 • เรียนภาษาแบบ Intensive English เน้นเสริมทักษะ Presentation Skill

 • โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมช่วงบ่ายที่น่าสนใจครบทุกวัน อาทิ Sky Tower, Auckland Museum และอื่นๆอีกมากมาย

 • ที่พักและโรงเรียนตั้งอยู่ใน Residential Area เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากที่พัก และมีความปลอดภัยสูง

 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมอาหารทุกมื้อ ค่าตั๋วรถโดยสารประจำทางรายเดือน และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด

Duke Institute of Studies

Duke Institute of Studies สถาบันภาษาเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน Duke มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น และตั้งอยู่ในเขต Takapuna ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland มีความปลอดภัยสูง และสภาพแวดล้อมสวยงาม ห่างจากหาด Takapuna เพียง 5 นาทีโดยการเดิน เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

Duke มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเช่น E-learning, Wi-Fi ห้องสมุด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรการเรียน

ในช่วงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ หลักสูตรเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งยังเสริมการทำงานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills) ซึ่งวิธีการเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยนักเรียนจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาในช่วงบ่าย ทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจต่างๆในเมือง Auckland ซึ่งโปรแกรมได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ที่ GENT จัดให้มากกว่าใคร

 • Sky Tower ขึ้น Sky Tower ชมหอคอย ที่มีความสูงถึง 52 ชั้น, ล่องเรือใบชมความงดงามของเมือง Auckland

 • Auckland Museum เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Auckland Museum เพื่อดูประวัติความเป็นมาของคนพื้นเมืองนิวซีแลนด์ พร้อมชมการแสดง Maori Show ซึ่งเป็นการแสดงถึงการต้อนรับและแสดงถึงเนื้อหาของการดำเนินชีวิตของชนพื้นเมืองเมารี


 • Rock Climbing ปีนหน้าผาจำลองสุดมันส์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ท่องเที่ยวทัศนศึกษาเต็มวันครบทุกวันรวม 3 ครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

 • Auckland Zoo น้องๆจะชมสัตว์น่ารักต่างๆมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ น้องๆจะได้ชม “นกกีวี่” ซึ่งเป็นสัตว์หายากและสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์

 • Rainbow Ends Fun Park สนุกสุดเหวี่ยง จุใจ กับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ ที่สวนสนุกชื่อดังของเมือง Auckland แบบเต็มวัน

 • Sheep World เข้าชมสวนแกะชื่อดังของเมือง Auckland ได้เข้าชมการตัดขนแกะ และทดลองตัดขนแกะด้วย

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการคัดสรรและการตรวจสอบเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน 2 คนต่อ 1 ครอบครัว โดย Host Family จะเป็นคนเตรียมอาหารทั้ง 3 มื้อให้น้องๆ รวมถึงเรื่องการซักผ้าอีกด้วย

การเดินทางมาโรงเรียน สำหรับการเดินทาง น้องๆจะเดินทางไปโรงเรียนโดยการเดินหรือนั่งรถโดยสารประจำทาง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีซึ่งได้รวมค่าเดินทางไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องนั่งรถโดยสาร

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ทีนี่

คลิกสอบถามราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • ค่าตั๋วรถโดยสารรายเดือน

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Home stay) 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณสุวราย์ สุริยาอรุณโรจน์ (พี่เอม)

Study Abroad Counselor

พี่เอมเป็นหนึ่งใน Group Leader ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมาโดยตลอด ด้วยลักษณะนิสัยที่รักและเอ็นดูน้องๆเสมือนพี่สาวของนักเรียนเวลาอยู่ต่างประเทศที่จะคอยดูแล และอบรมสั่งสอนน้องๆแทนผู้ปกครอง

สำหรับซัมเมอร์คอร์นิวซีแลนด์ครั้งนี้ พี่เอมจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Language Certificate, Unique New Zealand, New Zealand.
 • Master of Art in Communication Arts and Information, Kasetsart University, Thailand. 
 • Bachelor of Economics, Khon Kaen University, Thailand.
 • General Certificate of Education, Marie Witthaya School, Nakhon Ratchasrima, Thailand.

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม