FLS International, California

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงได้บรรยากาศเสมือนการเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้น

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • Academic English
  • General English
  • Intensive English
  • Vacation English
  • TOEFL Preparation 18 บทเรียนต่อสัปดาห์
  • TOEIC Preparation 18 บทเรียนต่อสัปดาห์
  • IELTS Preparation 18 บทเรียนต่อสัปดาห์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่