FLS International, Boston

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงได้บรรยากาศเสมือนการเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้น

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • Vacation English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (18 บทเรียน)
  • General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (24 บทเรียน)
  • Intensive English 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (30 บทเรียน)
  • Academic English, TOEFL, GMAT 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (36 บทเรียน)

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่