Tarinee Ngamlertsappakit

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ โฮสและโรงเรียนก็ดีมากๆๆ เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกประทับใจจริงๆ อยากไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์นานกว่านี้ ขอบคุณพี่ๆที่ GENT ที่ให้คำแนะนำนะคะ