Mr. Tanadol Pholkho (น้องเคน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ชอบที่พี่เบสมีการเอาใจใส่น้องๆทุกคนเท่าเทียมกัน มีความเป็นกันเองมาก คอยเป็นห่วง และตักเตือนน้องๆทุกคน มาซัมเมอร์ครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษ
การเอาตัวรอด การใช้ชีวิตประจำวันในต่างถิ่น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว เพราะต้องปรับตัวเยอะมาก และต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมของคนที่นั่น ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของไทยเรามาก
ทำให้ผมได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปในการใช้ชีวิต ซึ่งการมาซัมเมอร์ครั้งนี้ทำให้ผมโตขึ้น กล้าคิด และกล้าตัดสินใจมากขึ้น ขอบคุณที่จัดโปรแกรมที่มีคุณภาพให้กับพวกผมนะครับ