MR. SORAWICH EKPOEMSAP (BROOK)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาซัมเมอร์ของ GENT ครั้งแรกรู้ก็รู้สึกประทับใจแล้วครับ ช่วงแรกๆ ก่อนที่จะถึงวันขึ้นเครื่องในตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมคิดถูกหรือเปล่าที่มาซัมเมอร์ครั้งนี้ แต่เมื่อได้มาถึงก็รู้สึกคนละแบบกับที่คิดเอาไว้เลยทั้งสนุกสนานได้เพื่อนใหม่ๆได้รู้จักการจัดการตัวเองและสิ่งอื่นๆ อีกมากมายพี่กรุ๊ปลีดเดอร์ก็คอยช่วยเหลือและคอยรับฟังปัญหาโดยตลอด และช่วงสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กับซัมเมอร์ครั้งนี้ด้วยครับ