Miss Siripreeya Voraphonpiput (Som-O)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประทับใจที่ได้ฝึกภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์มากมาย นอกจากนี้ยังประทับใจในเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นมิตรต่อกัน คอยช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียนหรือแนะนำสถานที่ รวมทั้งพี่ๆ Group leader ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอีกด้วย