Shina Sidisunthorn (PSM)

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

มาซัมเมอร์กับเจ้นท์ได้เจอเพื่อน และประสบการณ์ใหม่ๆ เยอะมาก ชอบที่สุดคือได้ฝึกใช้ภาษาทุกวัน โฮสต์ก็น่ารักมากๆๆ ดูแลดี และตามใจมากๆครับ