Miss Sarita Thongsukmak (Earn)

โรงเรียนราชินี

เป็นทริปที่สนุกมากค่ะ ได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่สอนให้รู้จักโตขึ้น ทุกคนในทริปน่ารักกันทุกคน พี่โจ้เป็น Group Leader ที่ตลกและก็เข้ากับเด็กๆได้ง่ายมากๆ และก็ยังมีภาวะความเป็นผู้นำสูง คุณครูที่โรงเรียนสอนดีมาก เฟรนลี่สุดๆ และก็พยายามทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก ถึงจะมีสำเนียงที่แตกต่างกัน แต่มันทำให้เราได้เรียนรู้ รู้จักปรับตัวและเข้าใจกับภาษาได้อย่างถ่องแท้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็สวยมากค่ะ มีเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ต้องขอขอบคุณ GENT ที่เปิดโลกใหม่และให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ค่ะ