Miss Punnapa Khamphan (น้องอิ๊ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

การที่ได้มาที่นี่ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อน รุ่นพี่ ที่มาจากคนละโรงเรียนซึ่งทำให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมแบบใหม่ การที่ได้มากับ Gent ในตอนแรกไม่คาดว่าจะมีการดูแลที่ดีขนาดนี้
ถึงแม้บางครั้งจะมีการตักเตือนกันบ้าง แต่อิ๊งก็รู้ว่าสิ่งที่พี่ทำนั้น เพื่อเป็นการสอนให้เราใช้ชีวิตในอเมริกาได้อย่างปลอดภัยราบรื่น และถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเลือกที่จะเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต ส่วน BSML นั้นเป็นโรงเรียนที่ดี คุณครูเป็นกันเองและเป็นการเรียนการสอนที่บางทีก็ไม่เคยเรียนมาก่อน เพื่อนทุกคนเป็นกันเองมาก
ทำให้จากตอนแรกไม่ค่อยกล้าพูดคุยกับคนต่างชาติ ก็สามารถเริ่มเข้าหาและกล้าคุยมากขึ้น