พัทธนันท์ ชาญไพบูลย์รัตน์ (น้องวีวี่)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โฮสเป็นคนดี Take care เราดี โรงเรียนสวยมาก ไม่ขาด ไม่เกิน ครูที่สอนเฟรนลี่มาก อากาศดี  ทริปก็ดี ครูมีน้ำใจมาก สิ่งที่ได้เรียนรู้คือได้ประสบการณ์ การพูดกับชาวต่างชาติมากขึ้น ได้ฝึกการอยู่ด้วยตัวเอง เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับที่ต่างๆและผู้คนที่แตกต่าง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ