Mr. Nuttakorn Kunkitiyanon (น้องเจมส์)

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

เพื่อนในห้องเรียนน่ารัก และนิสัยดี ได้เพื่อนใหม่เป็นต่างชาติ ได้พูดได้คุยกัน ทำให้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม คุณครูสอนเข้าใจง่าย โรงเรียนดีมากๆครับ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ดูแลเอาใจใส่ดีมาก ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมโครงการกับ GENT อีกครับ