MR. NOPPASINTH NGAMMEKCHAY (NOP)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การมาซัมเมอร์กับ GENT ครั้งนี้ ทำให้ผมได้อะไรหลายๆ อย่าง ได้เรียน ได้เที่ยว ได้ประสบการณ์ดีๆ ได้เพื่อน ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่ต้องตัดสินใจเองในหลายๆ เรื่อง รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และเพื่อนที่มาด้วยกัน พี่เบสเป็นกรุ๊ปลีดเดอร์ที่เอาใจใส่เด็กทุกคน ถึงบางครั้งจะดุแต่ก็ทำให้พวกเรามีระเบียบวินัยมากขึ้น ผมประทับใจกับการมาซัมเมอร์ที่อเมริกาครั้งนี้มากๆ ครับ