Natwaran Thongbuaban

St John Mary International School – Saraburi

เป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมเลยค่ะ เป็นการเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกแล้วทำให้รู้สึกสนุกมาก ได้เพื่อนใหม่ๆและได้เรียนรู้ที่จะทำไรด้วยตัวเอง เดินทางด้วยตัวเอง วางแผนเอง อยากไปอีกหลายๆครั้งเลยค่ะ^^ แล้วก็จะไปกับ GENT อีกแน่นอน