Mr. Natthapon Phaiboonpol (Seng)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พี่ๆดูแลเด็กดีมากๆ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น การข้ามถนน การจัดทัศนศึกษาในช่วงบ่ายก็ดี ถูกใจมากๆครับ Host มีความดูแลเอาใจใส่ดีมากๆ คอยถามตลอดว่าไปไหนมา เป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงแนะนำสิ่งต่างๆให้ ทำให้ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับกับการมาซัมเมอร์กับ GENT ในครั้งนี้