Mr. Kittithanet Pitchayasakulsak (น้องบูม)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

การมาซัมเมอร์ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การศึกษาที่โรงเรียน ผมได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เรียนกับเจ้าของภาษา ทำให้กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น โรงเรียนดีมาก บรรยากาศดี
ทำให้อยากไปเรียน กรุ๊ปลีดเดอร์ดีมาก คอยช่วยเหลือเด็กทุกคนในกลุ่ม โปรแกรมดีมากได้ไปเที่ยวในที่ที่เป็นไฮไลท์ การมาซัมเมอร์ครั้งนี้ได้เจออะไรใหม่ๆหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่มีความแปลกใหม่ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนที่นี่ ได้รู้จักกฎระเบียบ ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
มาทริปนี้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากจริงๆครับ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ