MR. CHATCHAPOL CHAROEN (GUNSUE)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ความรู้สึกของผมที่มีต่อ GENT ตอนก่อนมาค่อนข้างกังวลว่าจะไม่มีเพื่อน กลัวทริปจะไม่สนุกแต่พอได้มาก็รู้สึกสนุกมากพี่ Group Leader พี่เบสท์เป็นกันเองคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องและคนไหนใน Group มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้ พี่ Group Leader ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความสำคัญของเวลานัดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทในการทำสิ่งต่างๆ การให้เกียรติคนอื่น ความรับผิดชอบ และสอนวิธีการคิดหรือแนวคิดในสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งทำให้ผมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น