MASTER AEKSAKUN CHUTIWARANON (EARTH)

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การมา 1 เดือนที่ อังกฤษ ทำให้ผมเรียนรู้หลายอย่างมาก ได้ทั้งประสบการณ์ การใช้ภาษา เพื่อนใหม่ๆ ประสบการณ์สอนผมเยอะมาก ได้ใช้ภาษาทุกวัน ทำให้ผมกล้าพูด สังคมก็ดี โฮสก็ดี  การเดินทางก็สะดวก ครั้งหน้าพี่ตั๊กไปทริปไหนบอกผมด้วยผมจะตามไป ประสบการณ์แบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ