Edenz Colleges, Auckland

สถาบันภาษา Edenz ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยสถาบันแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 Colleges คือ English College, Teaching College, Business College และ Film Academy โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนได้หลากหลาย

สถาบันภาษา Edenz ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยสถาบันแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 Colleges คือ English College, Teaching College, Business College และ Film Academy
โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนได้หลากหลาย ทั้งนี้สถาบัน Edenz ตั้งอยู่ในอาคารเรียน 7 ชั้น โดยชั้น 1 – 5 จะประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์ รวมถึงร้านอาหารที่บริการอาหารจานร้อน แซนด์วิช ชา กาแฟ ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนั้นในส่วนของชั้น 6 – 7
จะเป็นส่วนของที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ทางสถาบันภาษา Edenz ยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักเรียนไทยในทุกเรื่องๆอีกด้วย

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี และ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนประเทศนิวซีแลนด์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ที่นี่