Category Archives: Oxford

Centre of English Studies, Oxford

Centre of English Studies (CES) Oxford ก่อตั้งเมื่อปี 1983 ในนามของโรงเรียน Oxford House School of English จนกระทั่งในปี

Kaplan, Oxford

Kaplan เป็นโรงเรียนที่มีสาขาทั่วโลก เป็นผู้นำของโรงเรียนภาษาที่ให้บริการหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นๆมากมาย โดย Kaplan มีทั้งในประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีหลักสูตรหลากหลาย

Lake School of English, Oxford

Lake School of English เป็นหนึ่งในโรงเรียนภาษาในเมืองอ็อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนที่อบอุ่น อาจารย์ผู้สอนมีความกระตือรือร้น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนักเรียนหลักร้อยคนจาก 50 ประเทศทั่วโลก

Oxford international English School, Oxford

Oxford international English schools เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียน ซึ่งยังเป็นเขตที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้เคียง และยังสามารถเดินทางเข้าใจกลางเมืองลอนดอนโดยสะดวก ภายในโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรที่มีคุณภาพ

The Oxford English Centre, Oxford

The Oxford English Centre ก่อตั้งในปี 1979 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก British Council เป็นหนึ่งในสมาชิก English UK ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียนมีความอบอุ่น เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่นักเรียนทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษา