Category Archives: Bournemouth

Anglo Continental, Bournemouth

Anglo Continental ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยอมรับโดย British Council และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ English UK และ RALSA โดยมีนักเรียนที่เคยเรียนที่นี่มาแล้วกว่า 400,000 คน จาก

Capital School of English, Bournemouth

Capital School of English สถาบันภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ได้รับการ accredited โดย British Council อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร English UK,

Kaplan, Bournemouth

Kaplan เป็นโรงเรียนที่มีสาขาทั่วโลก เป็นผู้นำของโรงเรียนภาษาที่ให้บริการหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นๆมากมาย โดย Kaplan มีทั้งในประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีหลักสูตรหลากหลาย