Category Archives: Wellington

NZLC, Wellington

NZLC สถาบันภาษาคุณภาพในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีอยู่สองแคมปัสด้วยกันคือที่เมือง Auckland และ Wellington โดยทั้งสองแคมปัสนั้นต่างได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนโดย English New Zealand สำหรับสถาบันภาษา NZLC Wellington ประกอบไปด้วยตึกเรียนและห้องเรียนที่ทันสมัย