เรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ สมัครเรียนยังไง ต้องเตรียมเอกสารอะไร

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เตรียมตัวเดินทางไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ “ประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา และอังกฤษ” สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันนิดหน่อย เรามาเริ่มที่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่ได้รับการรักเรื่องระบบการศึกษาเป็นอันดับต้นๆของโลก และการเรียนการสอนไม่เครียดไม่หนักจนเกินไปสำหรับนักเรียนไทย จะขอเอกสารในการสมัครน้อยที่สุดเลย ทางโรงเรียนจะขอดูแค่ใบเกรดย้อนหลังของนักเรียน 2 ปีเท่านั้นเอง ดังนั้นใบเกรดมีผลสำคัญมากในการรับสมัครหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากเกรดแล้วสนใจในตัวนักเรียน ก็อาจจะมีการนัดสัมภาษณ์กันสำหรับบางโรงเรียน ก็จะเป็นการพูดคุยกันธรรมดา ดูทัศนคติของเด็กเป็นหลัก ประเทศต่อไปที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน และค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยคือ ประเทศแคนาดา ประเทศที่ปลอดภัย ระบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาตัวนักเรียน และมีวิชาให้เลือกหลายหลาย ประเทศแคนาดาจะใช้เอกสารกว่าประเทศนิวซีแลนด์ 1 อย่างคือ นักเรียนต้องมีการสอบวัดระดับเรื่องภาษาของทางโรงเรียน และอาจมีการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกันในบางโรงเรียน โดยโรงเรียนจากแคนาดาจะดูเกรดการเรียนของน้องเป็นหลักเช่นกัน สำหรับเรื่องภาษา ถ้าผลสอบออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียนก็จะมีการจัดให้นักเรียนไปเรียนเสริมด้านภาษาเพิ่มเข้าไปในตารางเรียนของแต่สัปดาห์ ประเทศที่สาม คือ สหัฐอเมริกา ที่ผู้ปกครองหลายคนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน การเหยียดผิว การดูถูกคนเอเชีย เราต้องยอมรับว่าในบางรัฐของอเมริกา หรือบางโซนของเมืองใหญ่ๆจะมีเป็นแบบนั้นจริง ดังนั้นการแนะนำโรงเรียนให้นักเรียน เราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนที่ไปเรียนอเมริกาแล้วปรับตัวได้ ส่วมมากก็จะชอบการใช้ชีวิต การเรียนการสอน เทคโนโลยีต่างๆของที่นั่น และจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยต่อเลยเป็นส่วนมาก สำหรับอเมริกานั้น เราจะใช้เอกสารในการสมัครเพิ่มขึ้นมาอีก 1 อย่าง คือ จดหมายรับรองจากครูในโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ที่ไทย เป็นตัวประกอบการในรับเข้าเรียน และจะต้องมีการสัมภาษณ์จากโรงเรียนที่น้องจะสมัครเรียนด้วย ประเทศสุดท้ายที่จะแนะนำคือ ประเทศอังกฤษ ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่มีระบบการเรียนที่ดีที่สุด และก็ได้รับการตอบรับเข้าเรียนยากพอสมควร นักเรียนจะเรียนวิชาการค่อนข้างมาก และมีความเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบด้วย ขั้นตอนในการสอบจะยากกว่าประเทศอื่นๆสักนิดนึง แต่ก็เป้นประเทศที่นักเรียนไทยนิยมสูงสุด และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมากเช่นกัน ต้องบอกเลยว่านักเรียนที่จบระดับมัธยมจากทประเทศอังกฤษจะมีความเนียบแบบผู้ดีอังกฤษกันเกือบทุกคน สำหรับเอกสารที่จะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษสิ่งที่ต้องมีคือ
  1. ใบเกรดย้อนหลัง 2 ปี
  2. ต้องสอบข้อสอบทางวิชาการของโรงเรียนที่จะเข้าเรียน
  3. จดหมายรับรองจากครูในโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ที่ไทย
  4. ผ่านการสัมภาษณ์จากโรงเรียนที่น้องจะสมัครเรียน
ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกประเทศที่กล่าวข้างต้น นักเรียนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศต้องมีทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจ และเกรดการเรียนที่มากกว่า 2.5 ขึ้นไป ก็สามารถที่จะสมัครไปเรียนได้ทุกประเทศ