[เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา] Summer Canada April 2024

Summer Canada, Vancouver April 2024

ซัมเมอร์แคนาดา 2024 เมืองแวนคูเวอร์ เดือนเมษายน 2567

download brochure
 • เรียนที่สถาบันชั้นนำของแคนาดา และตั้งอยู่ในใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยควมสะดวกครบครัน ปลอดภัยสูง
 • เรียนภาษาแบบ Intensive English (General English or Business English) 24 คาบเรียนต่อสัปดาห์
 • กิจกรรมนอกชั้นเรียนแบบจัดเต็มในเมืองแวนคูเวอร์ เข้าชมสถานที่สำคัญอาทิเช่น Flyover Canada, Gas town และเข้าชม Vancouver Lookout เป็นต้น
 • ทัศนศึกษาสุดสัปดาห์ถึง 4 ครั้งได้แก่ เดินทางไปเล่นสกีบนเขา Grouse Mountain, เดินทางไป Lynn Canyon Suspension Bridge / Deep Coven, One Day Trip เกาะ Victoria และปั้นจักรยานที่ Stanley Park
 • พิเศษสไตล์ GENTไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรวมค่าตั๋วรถโดยสารและรถไฟใต้ดินแบบรายเดือน, อาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet ไว้ให้แล้ว
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการ
 • เรียนซัมเมอร์แคนาดา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำจนจบทริป คุ้มค่าคุ้มราคา
 •  

Centre of English Studies (CES) – Vancouver

Centre of English Studies (CES) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศแคนาดา มีทั้งฝั่ง Vancouver และ Toronto โดยอาคารเรียนจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver มีอาคารเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายกับการเรียo และทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้

CES ได้คัดเลือกครูผู้สอนมาเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

หลักสูตรการเรียน

ช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบ่ายวันอังคารและพฤหัส นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 24 คาบเรียนต่อสัปดาห์ในหลักสูตร General English และ English Skill; Presentation, Leadership ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยนักเรียนจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะสอบวัดระดับในวันแรกของการเรียน ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนอีกด้วย

 

ตารางกิจกรรม

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวแคนาดา (Host Family) ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักครอบครัวละ 2 คน ทั้งนี้ทาง Host Family จะเป็นผู้เตรียมอาหารเช้าและเย็น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้าน รวมถึงการซักเสื้อผ้าให้น้องๆด้วย

สำหรับอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนและ Host Family จะจัด Packed Lunch ให้

การเดินทางมาโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนนั่งรถประจำทางหรือรถไฟฟ้า โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที ซึ่งทาง GENT Edutainment ได้รวมค่ารถโดยสารรายเดือนให้กับน้องๆได้เดินทางกันอย่างสะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ทีนี่

คลิกสอบถามราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • ค่าตั๋วรถโดยสารรายเดือนแบบ Unlimited Pass

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด

 • ค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Home stay) 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 ปอนด์ต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณกนิษฐ์ อัศวสุข (พี่ปิ่น)

General Manager

พี่ปิ่น หนึ่งในทีมบริหารของ GENT Edutainment ที่เป็นผู้ร่วมออกแบบโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศ พี่ปิ่นเข้าใจในความต้องการของผู้ปกครอง และน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการซัมเมอร์ต่างประเทศเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตนเองมาโดยตลอด ซึ่งจะคอยนำข้อเสนอแนะของน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองมาปรับปรุงโปรแกรมซัมเมอร์ของ GENT 

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอังกฤษ เมษายนครั้งนี้ พี่ปิ่นจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • Master of Management in Entrepreneurship, College of Management, Mahidol University,
 • Bachelor of Arts in Business Chinese, Assumption University, Thailand
 • General Certificate of Education, Bodindecha Sing Singhaseni School

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม