[เรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา] Summer Canada July 2024

Summer Canada, Toronto July 2024

ซัมเมอร์แคนาดา 2024 เมืองโทรอนโต เดือนกรกฎาคม 2567

download brochure
 • เรียน และทำกิจกรรม Junior Summer Camp ร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก
 • เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาตนเอง และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของนักเรียนอังกฤษ
 • เลือกเรียนหลักสูตรเน้นด้าน English Language หรือ Math & Science ได้
 • ทำกิจกรรม และพักในหอพักโรงเรียนเอกชนชั้นนำ Bronte College
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแบบจัดเต็ม อาทิเช่น Niagara Fall, CN Tower, Canada Wonderland และการออก Camping 2 วัน 1 คืน เป็นต้น
 • รวมอาหารครบทุกมื้อ
 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ดูแลนักเรียนตลอด 24 ชม.
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ร่วมดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
 •  

Bronte College – Toronto

Bronte College เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของรัฐ Ontario ที่มีวิชาเรียนที่หลายหลาย และมีหอพักของตนเอง ก่อตั้งในปี 1991 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง Toronto สำหรับ Junior Summer Camp โรงเรียนได้ออกปบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสำหรับแต่ละช่วงอายุของนักเรียน โดยทีมงานอาจารย์ที่เชียวชาญ และทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งจะคัดครูผู้สอนมาเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยเฉพาะ โดยนักเรียนจะได้เรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนอื่นๆที่มาจากทั่วโลก โดยวิธีการสอนนั้นจะเน้นให้นักเรียนได้แสดงออก สามารถนำเสนอผลงาน พัฒนะทักษะความเป็นผู้นำ โดยทีมงานของ GENT จะร่วมเป็นหนึ่งใน Staff ของโรงเรียนที่จะดูแลน้องๆตลอดโครงการ

หลักสูตรการเรียน

ช่วงเช้า นักเรียนจะเรียนและทำกิจกรรมในบทเรียนต่างๆตามระดับชั้นของตัวเอง โดยการเรียนจะแบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

 • English Language สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นสื่อสาร และฝึกการใช้ภาษา การนำเสนอผลงาน
 • Academic English จะเพิ่มเติมการเรียนด้าน Math & Science เข้าไปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง และเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะมาเรียนต่อที่แคนาดาหรืออเมริกา

สำหรับช่วงบ่ายน้องๆจะมีทำกิจกรรมเน้นพัฒนา Soft Skill ต่างๆ เช่น Public Speaking / Life Skills Lesson / Sport Competition / Music & Art ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในอนาคต และเมื่อจบหลักสูตรน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็น Portfolio ด้วย

ตารางกิจกรรม

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

น้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในเมือง Toronto โดยเน้นเป็นกิจกรรมทั้งเรื่อง วิชาการ กีฬา และช้อปปิ้ง อาทิเช่น

 • Royal Ontario Museum พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา รวบรวมสิ่งของต่างๆ มาจัดแสดงไว้มากกว่า 6 ล้านชิ้น และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไว้
 • University of Toronto เข้าเยี่ยมชม 1 ในมหาลัยรัฐบาลที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา

 • Toronto Island ทริปในการท่องเที่ยวชมหมู่เกาะ Toronto ดูบรรยากาศ และได้ชมวิวในเมือง Toronto
 • Sport Activities ได้ทำกิจกรรมกีฬาช่วงบ่ายเช่น ยิงธนู, Roller Skate, Tree Top Trekking เป็นตัน

ทัศนศึกษาเต็มวัน

 • Niagara Falls น้ำตกไนแองการ่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก น้องๆจะได้เห็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำมากมาย และจะได้ชมวิวสวยๆของน้ำตกที่เชื่อมระหว่าง อเมริกา กับ แคนดา
 • Camping Experience 2 Days 1 Night น้องๆจะได้ออก Camping ร่วมกับเพื่อนนักเรียนที่มาจากทั่วโลก โดยทำกิจกรรมเดินป่า ทำ BBQ และท่องเที่ยวตามธรรมชาติตามวิถีของชาวแคนนาดา

 • Canada’s Wonderland สนุกสุดเหวี่ยงทับสวนสนุกที่ดีที่สุดของแคนาดา น้องๆสามารถเล่นเครื่องเล่นได้แบบไม่จำกัดทั้งวัน
 • Toronto Zoo เข้าชมสวนสัตว์ที่รวบรวมสัตวืมากกว่า 1000 ชนืด และมีกิจกรรม Interactive ให้น้องได้ร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์

 • CN Tower ขึ้นชมหอคอยสังเกตุการณ์ที่เคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ดูวิวเมือง Toronto และถ่ายรูปสวยๆวิวเมือง 360 องศา

ที่พัก น้องๆจะได้พักในหอพักของโรงเรียน โดยพักห้องละ 4-6 คนตามเพศและอายุของนักเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้ง Library, Living Room และ Fitness โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลตลอด 24 ชม.

สำหรับอาหาร ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนทุกมื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน สำหรับวันที่เดินทางไปทัศนศึกษาเต็มวัน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้เป็น Packed Lunch

การซักเสื้อผ้า โรงเรียนจะมีเครื่องซักผ้า และผงซักฟอกไว้ให้ นักเรียนสามารถนำเสื้อผ้าลงมาซักได้ด้วยตนเอง

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ทีนี่

คลิกสอบถามราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมทั้งหมด
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ
 • ค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศแคนาดา
 • ค่าที่พักในหอพักโรงเรียน Bronte College
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางวงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท
 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ
 •  

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)
 •  

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบส)

Managing Director

พี่เบส หนึ่งในทีมบริหารของ GENT Edutainment ที่เป็นผู้ร่วมออกแบบโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ดูแลนักเรียนที่จะไปเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศของทาง GENT เข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของผู้ปกครองเป็นอย่างดี และทุกซัมเมอร์จะเป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตนเองมาโดยตลอด 

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศแคนาดา เมษายนครั้งนี้ พี่เบสจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • MBA in Entrepreneurship and Marketing, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, USA
 • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University (Second Class Honor Degree)
 • General Certificate of Education, Assumption College (Special Project for Outstanding Students)

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม