[เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ] Summer UK Cambridge July 2023

Summer UK, Cambridge July 2023

ซัมเมอร์อังกฤษ 2023 เมืองแคมบริดจ์ เดือนกรกฎาคม 2566

download brochure
 • เรียน และทำกิจกรรม Junior Summer Camp ร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก
 • เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาตนเอง และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของนักเรียนอังกฤษ Leadership Program / Life Skills lesson / British Culture
 • ทำกิจกรรม และพักในหอพักโรงเรียนชั้นนำของอังกฤษ King’s Ely
 • เข้าเยียมชม King’s college ที่เมือง Cambridge
 • ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้งต่ออาทิตย์ อาทิเช่น London, Windsor Castle, Chessington theme park เป็นต้น
 • รวมอาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet ไว้ให้แล้ว
 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ดูแลนักเรียนตลอด 24 ชม.
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ร่วมดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
 • เรียนซัมเมอร์อังกฤษ อย่างปลอดภัย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง พัฒนาตัวเองได้ไม่จำกัด ปรึกษาฟรี
 •  

King’s Ely School

King’s Ely โรงเรียนประจำของอังกฤษที่มีชื่อเสียงของเมือง Ely ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Cambridge ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพด้านการเรียน การสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สำหรับ Junior Summer Camp โรงเรียนจะทำร่วมกับสถาบัน Studio Cambridge ซึ่งจะคัดครูผู้สอนมาเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยเฉพาะ โดยนักเรียนจะได้เรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนอื่นๆที่มาจากทั่วโลก โดยวิธีการสอนนั้นจะเน้นให้นักเรียนได้แสดงออก สามารถนำเสนอผลงาน พัฒนะทักษะความเป็นผู้นำ และมีกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันที่แบ่งเป็นบ้านแบบโรงเรียนประจำของอังกฤษ โดยนักเรียนจะถูกแบ่งให้พักในหอพักของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนที่มาจากประเทศอื่นๆ

หลักสูตรการเรียน

ช่วงเช้า นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษในบทเรียนต่างๆตามระดับชั้นของตัวเอง โดยการเรียนจะเน้นทักษะด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานกลุ่มและการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน ทั้งด้านการนำเสนอ และการปรับตัวเข้ากับสังคม (Public Speaking / Life Skills Lesson / British Culture) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ และช่วงบ่ายนักเรียนจะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก โดยมีการแบ่งทีมเป็นตามบ้านแบบนักเรียนอังกฤษ และทำกิจกรรมทั้งกีฬา ดนตรี และแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายทุกวันศุกร์ น้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองเคมบริดจ์ ประกอบไปด้วย การเข้าเยียมชมมหาลัยชั้นนำของประเทศ King’s College และการถ่อเรือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

 • Punting River Cam ล่องเรือถ่อที่แม่น้ำ Cam ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของเมือง Cambridge น้องๆจะเห็นบรรยากาศเมือง Cambridge และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น Queen College, Trinity College เป็นต้น
 • King’s College น้องๆจะได้เข้าชมมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของอังกฤษ และได้ดูประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 ท่องเที่ยวทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ อาทิเช่น

 • Chessington World of Adventures theme park

  สวนสนุกใกล้เมืองลอนดอน น้องๆสามารถเลือกเข้าโปรแกรมที่จะเดินทางมาที่สวนสนุกร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนที่มาจากประเทศอื่นๆ โดยจะมีทั้งในส่วนที่เป็นสวนสนุกและในส่วนที่เป็นสวนสัตว์ให้นักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมที่ชอบกับเพื่อนๆในวันหยุด

 • London

  ทัศนศึกษามหานคร London เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่นถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาและหอนาฬิกา Big Ben ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ, ชม Buckingham Palace, เข้า British Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุสำคัญจากทั่วโลก, เลือกขึ้น London Eye และได้ช้อปปิ้งที่ Oxford Street

  โดยทุกโปรแกรมจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการทัศนศึกษา  

ที่พัก น้องๆจะได้พักในหอพักของโรงเรียน โดยพักห้องละ 4-8 คนตามเพศ และอายุของนักเรียน ในหอพักของโรงเรียน King’s Ely และจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ดูแลตลอด 24 ชม.

สำหรับอาหาร ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนทุกมื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน สำหรับวันที่เดินทางไปทัศนศึกษาเต็มวัน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้เป็น Packed Lunch

การซักเสื้อผ้า เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะดูแลเรื่องการซักผ้า โดยจะจัดคิวพาน้องๆไปซักเสื้อผ้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004 หรือติดต่อเราได้ทีนี่

คลิกสอบถามราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมทั้งหมด

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • ค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักโรงเรียน King’s Ely

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางวงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leaderดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ
 • ค่าทำวีซ่ากรณีต้องยื่นแบบเร่งด่วน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 •  

คุณธนพร สินธุวณิก (พี่ตั๊ก)

Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่ตั๊ก Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่ตั๊กเป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอังกฤษครั้งนี้ พี่ตั๊กจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Language Certificate, Excel English, London.

 • English Language Certificate, Unique New Zealand, New Zealand.

 • Bachelor of Arts Program in Tourism, Suan Dusit University.

 • General Certificate of Education, Satri Watrakang School.

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม